สั่งซื้อต่ำกว่า 200 บาท คิดค่าจัดส่ง 25 บาท - สั่งซื้อตั่งแต่ 200 บาท ขึ้นไป ค่าส่งฟรี (ในประเทศไทย)